Cara Semak Bantuan Prihatin Nasional 2.0 BPN

Kongsikan Sekarang

Cara Semak Bantuan Prihatin Nasional 2.0 BPN

Cara Semak Bantuan Prihatin Nasional

Berikut Merupakan cara membuat semakan Bantuan Prihatin Nasional 2.0.

 

Kerajaan Telah mengumumkan pada 21 Januari 2021 Bantuan akan di kreditkan kedalam akaun penerima Sebanyak 11.06 juta penerima.

 

Sila Tonton video ini sampai habis bagi melihat tutorial ini.

 

 

SOALAN LAZIM MENGENAI BANTUAN PRIHATIN NASIONAL 2.0 (BPN 2.0)
A. PENGENALAN BPN 2.0

1. Apakah BPN 2.0?
BPN 2.0 adalah bantuan tambahan yang disediakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional
kepada golongan B40 dan M40 (kadar pendapatan di Soalan 5) untuk meringankan beban
rakyat akibat pandemic COVID-19.
Pemberian BPN 2.0 adalah berdasarkan pangkalan data BPN 2020 (B40 dan M40) yang
merangkumi 10.6 juta penerima yang diluluskan sebelum ini.

2. Siapakah yang layak menerima BPN 2.0?
Penerima BPN 2.0 adalah penerima yang telah menerima bayaran terakhir BPN 2020
sebelum ini.

3. Adakah saya perlu membuat permohonan BPN 2.0?
Anda tidak perlu memohon BPN 2.0 sekiranya telah menerima bayaran terakhir BPN 2020
sebelum ini.

4. Adakah permohonan baharu boleh dibuat sekiranya tidak tersenarai sebagai
penerima BPN 2.0?
Permohonan baharu BPN 2.0 boleh dibuat mulai 15 Oktober 2020 – 15 November 2020
(1 bulan).

2
B. PEMBAYARAN BPN 2.0
5. Berapakah bayaran BPN 2.0 yang akan diterima?
Jumlah bayaran yang akan diterima adalah seperti berikut:
Kategori Pendapatan
Fasa Bayaran
Bayaran Jumlah Fasa
Pertama
Bayaran Fasa
Kedua
Isi Rumah
B40 RM4,000 ke
bawah RM700 RM300 RM1,000
M40 RM4,001-
RM8,000 RM400 RM200 RM600
Bujang
B40 RM2,000 ke
bawah RM350 RM150 RM500
M40 RM2,001-
RM4,000 RM200 RM100 RM300
Tarikh Bayaran
Mulai 19 Oktober
2020 Januari 2021

6. Bilakah tarikh pembayaran BPN 2.0 akan dibuat?
Pembayaran BPN 2.0 adalah seperti berikut:
i. Fasa Pertama: Pengkreditan ke akaun Mulai 19 Oktober 2020
Penunaian di Kaunter BSN mulai 26 Oktober 2020
ii. Fasa Kedua: Januari 2021

7. Bagaimanakah kaedah bayaran BPN 2.0 ini dilaksanakan?
Pembayaran BPN 2.0 adalah seperti kaedah pembayaran terakhir BPN 2020 sebelum ini:
Bil Perkara Kaedah bayaran
i.
Ada akaun bank:
 Berjaya kredit Kredit ke akaun bank yang didaftarkan
dalam pangkalan data BPN
 Gagal kredit (akaun tidak aktif
dan akaun tutup)
Tuntutan Tunai di Cawangan BSN
ii. Tiada akaun bank Tuntutan Tunai di Cawangan BSN

8. Bagaimanakah kaedah pembayaran BPN 2.0 bagi penerima pedalaman di Negeri
Sabah dan Sarawak?
Kaedah pembayaran bagi penerima kawasan pedalaman Negeri Sabah dan Sarawak yang
tiada akaun bank akan bermula bulan Januari 2021 dan bayaran dibuat secara penuh
melalui pihak Perbendaharaan Malaysia Sabah dan Perbendaharaan Malaysia Sarawak.

3
9. Bolehkah saya membuat kemas kini maklumat diri seperti akaun bank yang telah
tidak aktif?
Kemas kini maklumat akaun bank tidak dibenarkan kerana kaedah pembayaran BPN 2.0
adalah seperti kaedah pembayaran terakhir BPN 2020 sebelum ini (Rujuk Jawapan bagi
Soalan 7).

10. Sekiranya bayaran dibuat ke akaun bank yang tidak aktif atau salah, apakah yang
perlu saya lakukan?
Tuntutan boleh dibuat secara tunai di Cawangan BSN setelah nombor siri wujud pada
paparan semakan. Semakan boleh dibuat pada portal rasmi BPN, https://bpn.hasil.gov.my.
Penerima BPN 2.0 perlu memastikan data akaun bank adalah tepat bagi memastikan
pembayaran dapat disalurkan ke akaun yang betul.

C. SEMAKAN STATUS

11. Bila dan bagaimana semakan status penerimaan BPN 2.0 boleh dibuat?
Penerima BPN sebelum ini (sedia ada) yang layak menerima BPN 2.0 boleh membuat
semakan status mulai 15 Oktober 2020 di Portal Rasmi BPN iaitu .https://bpn.hasil.gov.my.

12. Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya terlupa kata laluan semasa log masuk
Portal BPN dan gagal menjawab soalan keselamatan yang diminta?
Pemohon perlu menunggu 10 minit untuk mencuba semula menjawab soalan keselamatan.
Jika masih terlupa pemohon diminta untuk menghubungi talian LHDNM Hasil Care Line
(HCL) di talian 03- 89111000 (bagi tindakan set semula akaun dan soalan keselamatan)
atau hubungi Cawangan / PKH / UTC LHDNM yang berhampiran.

D. HAL-HAL LAIN
13. Berdasarkan semakan, saya telah lulus sebagai penerima M40 semasa BPN 2020.
Bolehkah saya merayu untuk menerima bayaran sebagai penerima B40 bagi BPN
2.0?

Kategori kelayakan BPN 2.0 adalah berdasarkan kelulusan terakhir BPN 2020.
14. Saya adalah penerima BPN 2020 di bawah kategori Bujang dan telah berkahwin.
Adakah saya layak untuk menerima BPN 2.0 kategori isi rumah?
Anda boleh mengemukakan Permohonan / Rayuan mulai 15 Oktober 2020 di bawah
kategori Isi Rumah sekiranya menepati syarat kelayakan. Permohonan boleh dibuat secara
dalam talian dengan memuatnaik salinan dokumen pengesahan status perkahwinan terkini
(Sijil Kahwin / Sijil Cerai / Sijil Kematian pasangan) atau kemukakan secara manual ke
Cawangan LHDNM bersama Borang Permohonan.

15. Saya adalah pasangan kepada penerima BPN 2020 sebelum ini di bawah kategori Isi
Rumah dan telah bercerai. Adakah saya layak untuk menerima BPN 2.0 kategori ibu
/ bapa tunggal?
Anda boleh mengemukakan Permohonan / Rayuan mulai 15 Oktober 2020 kategori ibu /
bapa tunggal sekiranya menepati syarat kelayakan. Permohonan boleh dibuat secara
dalam talian dengan memuatnaik salinan dokumen pengesahan status perkahwinan terkini
(Sijil Kahwin / Sijil Cerai / Sijil Kematian pasangan) atau kemukakan secara manual ke
Cawangan LHDNM bersama Borang Permohonan.

4
16. Saya merupakan bujang yang akan memasuki umur 21 tahun pada 2021. Sekiranya
saya belum cukup umur 21 tahun semasa permohonan dibuka, adakah saya layak
memohon?
Pemohon yang layak memohon adalah pemohon yang lahir pada tahun1999 dan ke
bawah.

17. Saya telah menerima bayaran BPN 2020 sebelum ini dan ingin menolak BPN 2.0.
Bagaimanakah cara untuk memulangkan bayaran BPN 2.0 yang diterima?
Tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:
i. Anda dinasihatkan mengemukakan surat kepada Kementerian Kewangan Malaysia
dengan menyatakan nama penuh, nombor MyKad dan sebab pemulangan;
ii. Lampirkan draf bank / cek atas nama Akauntan Negara Malaysia (mengikut jumlah
pemulangan); dan
iii. Surat dan draf bank / cek perlu dikemukakan kepada pihak Kementerian

Kewangan Malaysia di alamat berikut:
Pejabat Belanjawan Negara
Kementerian Kewangan Malaysia
Presint 2, 62592 Putrajaya.
Kemaskini: 26 Oktober 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version