Tarikh Pembayaran BPN 2.0 Fasa 2

Kongsikan Sekarang

Tarikh Pembayaran BPN 2.0 Fasa 2

Tarikh Pembayaran BPN 2.0 Fasa 2

 

SOALAN LAZIM MENGENAI PEMBAYARAN FASA KEDUA DAN
PERMOHONAN BAHARU BANTUAN PRIHATIN NASIONAL 2.0 (BPN 2.0)

A. PEMBAYARAN FASA KEDUA BPN 2.0
1. Siapakah yang akan menerima bayaran Fasa Kedua BPN 2.0?
Bayaran Fasa Kedua BPN 2.0 akan diterima oleh Penerima Fasa Pertama BPN 2.0 dan
Permohonan Baharu / Kemas kini perubahan status perkahwinan BPN 2.0 yang
berkelayakan dan menepati syarat ditetapkan.
2. Berapakah bayaran Fasa Kedua BPN 2.0 yang akan diterima?
Bayaran Fasa Kedua BPN 2.0 yang akan diterima adalah seperti berikut:
i. Permohonan sedia ada BPN 2020 (Penerima Fasa Pertama BPN 2.0)
 Pembayaran Fasa Kedua
Kategori Pendapatan
Fasa Bayaran
Bayaran Jumlah Fasa
Pertama
Bayaran Fasa
Kedua
Isi Rumah
B40 RM4,000 ke
bawah RM700 RM300 RM1,000
M40 RM4,001-
RM8,000 RM400 RM200 RM600
Bujang
B40 RM2,000 ke
bawah RM350 RM150 RM500
M40 RM2,001-
RM4,000 RM200 RM100 RM300
ii. Permohonan Baharu / kemas kini perubahan status perkahwinan BPN 2.0
 Pembayaran penuh sekaligus
Kategori Pendapatan Jumlah
Isi Rumah B40 RM4,000 ke bawah RM1,000
M40 RM4,001-RM8,000 RM600
Bujang B40 RM2,000 ke bawah RM500
M40 RM2,001-RM4,000 RM300

2
3. Bilakah tarikh pembayaran Fasa Kedua BPN 2.0 akan dibuat?
Pembayaran Fasa Kedua BPN 2.0 adalah seperti berikut:
Kategori
Tempoh dan
Kaedah Bayaran
B40
(Isi Rumah)
B40
(Bujang)
M40
(Isi rumah)
M40
(Bujang)
Ada Akaun Mulai 21 Januari 2021
(dikreditkan ke akaun yang
didaftarkan pada permohonan
BPN)
Mulai 25 Januari 2021
(dikreditkan ke akaun yang
didaftarkan pada permohonan
BPN)
Tiada Akaun Tuntutan tunai di Cawangan BSN mulai 25 Januari 2021

4. Bagaimanakah kaedah bayaran Fasa Kedua BPN 2.0 ini dilaksanakan?
Pembayaran Fasa Kedua BPN 2.0 adalah seperti berikut:
Bil. Perkara Kaedah Bayaran
i. Penerima Fasa 1 BPN 2.0 Sama seperti kaedah pembayaran semasa Fasa
Pertama BPN 2.0
ii. Permohonan baharu atau
kemas kini perubahan status
perkahwinan BPN 2.0
Berdasarkan maklumat yang dilaporkan semasa
permohonan:
Bil. Perkara Kaedah Bayaran
a. Ada Akaun Bank
 Berjaya kredit Kredit ke akaun bank
yang didaftarkan
dalam pangkalan
data BPN
 Gagal kredit
(akaun tidak aktif
dan akaun tutup)
Tuntutan Tunai di
Cawangan BSN
b. Tiada Akaun Bank Tuntutan Tunai di
Cawangan BSN
Nota: tuntutan tunai boleh dibuat di Cawangan BSN
setelah nombor siri wujud pada paparan semakan di
portal rasmi BPN, https://bpn.hasil.gov.my

5. Bagaimanakah kaedah pembayaran BPN 2.0 bagi penerima pedalaman di Negeri
Sabah dan Sarawak yang tidak mendaftarkan maklumat akaun bank dalam
permohonan BPN 2.0?
Kaedah pembayaran bagi penerima kawasan pedalaman Negeri Sabah dan Sarawak yang
tiada akaun bank akan dibuat mulai Februari 2021 melalui pihak Perbendaharaan Malaysia
Sabah dan Perbendaharaan Malaysia Sarawak (tertakluk kepada perubahan dari semasa
ke semasa).

3
6. Saya berstatus kahwin dan telah diluluskan bayaran tunai Fasa Pertama BPN 2.0.
Semasa tempoh permohonan BPN 2.0, saya telah mengemaskini status perkahwinan
daripada Kahwin kepada Ibu Bapa Tunggal. Walau bagaimanapun, semakan
mendapati status BPN 2.0 saya tidak lulus. Adakah saya boleh membuat penunaian
Fasa Pertama BPN 2.0 yang saya telah terima?
Tuntutan bayaran Fasa Pertama BPN 2.0 boleh dibuat seperti berikut:
Bil. Penerima Penunaian
i. Pasangan Hanya pasangan sahaja yang layak untuk membuat
Penunaian Fasa Pertama BPN 2.0
ii. Pemohon Anda boleh membuat penunaian Fasa Pertama BPN 2.0
Sekiranya pembayaran Fasa Pertama belum ditunaikan, penunaian boleh dilakukan di
kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) selewat-lewatnya pada 31 Januari 2021.

7. Akaun Bank yang saya laporkan semasa permohonan BPN 2.0 salah atau tidak aktif.
Adakah saya boleh membuat kemas kini maklumat akaun bank?
Kemas kini maklumat akaun bank tidak dibenarkan. Sekiranya akaun yang dilaporkan salah
atau tidak aktif, pengkreditan yang dibuat akan gagal kredit dan kaedah pembayaran
adalah seperti jawapan bagi Soalan 4.

8. Bilakah tarikh akhir penunaian BPN 2.0 boleh dibuat di Kaunter BSN?
Tarikh akhir penunaian BPN 2.0 di kaunter BSN adalah seperti berikut:
Bil. Fasa Pembayaran Tarikh Akhir Penunaian
i. Fasa Pertama 31 Januari 2021
ii. Fasa Kedua dan Bayaran penuh
sekaligus
30 Jun 2021
Nota : Tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.
B. SEMAKAN STATUS

9. Bilakah dan bagaimanakah semakan status pembayaran BPN 2.0 boleh dibuat?
Semakan boleh dibuat mulai 15 Januari 2021 di Portal Rasmi BPN https://bpn.hasil.gov.my
bagi semakan status berikut:
i. Pembayaran Fasa kedua BPN 2.0; atau
ii. Status Permohonan dan Pembayaran bagi Permohonan Baharu atau perubahan status
perkahwinan

10. Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya terlupa kata laluan semasa log masuk
Portal BPN dan gagal menjawab soalan keselamatan yang diminta?
Pemohon perlu menunggu 10 minit untuk mencuba semula menjawab soalan
keselamatan. Jika masih terlupa pemohon diminta untuk menghubungi talian LHDNM Hasil
Care Line (HCL) di talian 03-89111000 (bagi tindakan set semula akaun dan soalan
keselamatan) atau hubungi Cawangan / PKH / UTC LHDNM yang berhampiran.

4
C. HAL-HAL LAIN
11. Saya adalah penerima Fasa 1 BPN 2.0 dengan status kahwin. Semakan telah dibuat
dan didapati permohonan BPN 2.0 saya berstatus tidak lulus serta status
perkahwinan juga telah berubah kepada Ibu Bapa Tunggal walaupun saya tidak
membuat kemas kini permohonan?
Tindakan kemas kini permohonan akan dibuat berdasarkan permohonan dan dokumen
sokongan yang diterima daripada bekas pasangan anda. Semakan semula kelayakan BPN
2.0 adalah berdasarkan status perkahwinan terkini anda.

12. Saya berstatus bujang tetapi mempunyai perniagaan pemilikan tunggal. Berapakah
kelayakan BPN saya?
Jika anda berstatus bujang dan tiada sumber pendapatan penggajian tetapi mempunyai
perniagaan pemilikan tunggal sahaja, kelayakan BPN anda adalah sebanyak RM300.

13. Semakan mendapati saya telah lulus BPN 2.0 tetapi bayaran dibuat kepada bekas
pasangan saya. Adakah saya boleh membuat tuntutan BPN 2.0 berkenaan?
Tuntutan BPN 2.0 hanya boleh dibuat oleh penerima BPN 2.0 sahaja.

Kemaskini: 13 Januari 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *