LPMI 229 MARI ORANG SALEH

Kongsikan Sekarang

LPMI 229 MARI ORANG SALEH

LPMI 229 MARI ORANG SALEH

1. Mari orang saleh dengan sukacita, Marilah, marilah ke Betlehem; Mari melihat Raja skalian raja!

CHO:
Mari menyembah Dia mari menyembah Dia, Mari menyembah Dia, Almasih.

2. Nyanyilah malaikat, nyanyi dan bersorak, Nyanyilah hai skalian isi syurga. Pujikan Tuhan Raja skalian raja!

3. Ya Yesus yang lahir pada hari ini, Kepada Tuhanlah skalian hormat. Tuhan menjelma Raja skalian raja!

 

Menu Utama LPMI

 

 

 

 

Berikut Merupakan lirik Lagu Pujian Masa ini SDA

Semoga Bermanfaat untuk anda.

Tuhan Memberkati!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *