Apa Itu Rasuah?

Apa Itu Rasuah?   Dalam Kamus Webster perkataan ‘corruption’ membawa maksud sebarang tindakan dan perbuatan yang menjejaskan integriti, kemuliaan ahlak, atau prinsip moral; keadaan…